OK
   

MT Polaris 1

 کارفرما: شرکت ملی نفت کش                                                                 

 نوع شناور: تانکر                                

 نوع تعمیرات: تعمیرات رو آبی

 فعالیتهای انجام شده روی شناور: تعویض ورق،

تعویض بخشی از سیستمهای piping، Outfitting،

اورهال ژنراتورها و موتورهای اصلی