OK
title-leftمعرفی شرکت title-right
bg-corner


معرفی شرکت عظیم گسترش


افزایش روز افزون تقاضای جهانی برای انرژی (گاز و نفت) و نیاز به توسعۀناوگان تولید و حمل این فرآورده ها در کشورمان به سراسر دنیا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اصلی از یک سو و نیز تحریم های سال های اخیر بر علیه کشورمان از سوی دیگر، موجب گردید تا طرح احداث کارخانۀ ساخت و تعمیرات کشتی های نفتکش در دستور کار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفته و شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز به عنوان یکی از شرکت های تابعۀ این سازمان در سال 1386 تأسیس گردد. یکی از بخش های عمدۀ این طرح احداث حوض های خشک بندرعباس می باشد که شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز مجری آن می باشد.

 


  ماموریت شرکت 

این شرکت با تکیه بر مدیریت نوین، مدیران کارآمد و با تجربۀ صنعت دریایی، متخصصین و کارشناسان آشنا به پروژه های صنایع دریایی و ترسیم چشم اندازهای متعالی تا کنون گام های بلندی را در جهت تحقق صنعت ساخت، تعمیرات کشتی های پهن پیکر نفتکش (VLCC )، کشتی های گازبر (LNG ) و دکل های حفاری دریایی (Jack up ) برداشته است.

استفادۀ حداکثری از توانمندی های داخلی نیروها و شرکت های داخلی در اجرای پروژه ها و افزایش سهم کشورمان در زمینه های ساخت و تعمیرات صنایع دریایی، اهدافی متعالی هستند که نیل به آن ها گام مؤثری در راستای قطع وابستگی ها در شرایط تحریم، اشتغال زایی، افزایش ارز آوری و نیز جلوگیری از خروج منابع داخلی خواهد بود.

 


 ارزش های محوری و مشترک شرکت 

1- تعالی جویی، دانا محوری و چشم انداز محوری

2- چابکی سازمانی، تعهد به اهداف و کسب نتایج

3- سلامت گرایی و قانون مداری

4- کار تیمی، پاسخگویی و تعهد به ذی نفعان

5- دانش محوری، تحول پذیری، نوآوری و توانمند سازی

 


چشم اندار و اهداف شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش 

تبدیل شدن شرکت به یکی از پنج شرکت بین المللی ساخت و تعمیرات کشتی های پهن پیکر (VLCC )، کشتی های گاز بر (LNG ) و دکل های حفاری دریایی (Jack up Rig )

 


آرمان بنیادین شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش 

ارزش آفرینی فزاینده و پایدار در صنعت ساخت و تعمیرات دریایی، نفت و گاز کشور از طریق جذب حداکثری توان ملّی در تولید داخلی

 


اهداف کلان شرکت 

1- تأمین نیازمندی های داخلی در حوزۀ ساخت و تعمیرات شناورهای پهن پیکر نفتکش (VLCC ) و گازبر (LNG ) و نیز دکل های حفاری دریایی (Jack up )

2- جذب بازارهای بین المللی در صنت ساخت و تعمیرات

3- افزایش همکاری با شرکت های بین المللی

4- تولید ثروت از دانش ساخت و تعمیرات


bg-corner