OK


توانمندیها

 
 

طرح توسعه این مجتمع با هدف ساخت و تعمیر انواع کشتی ها و سازه های دریایی با مشخصات ذیل میباشد:


نفتکش های VLCC با ظرفیت 300000 تن


 کشتی حمل گاز مایع ( LNG ) با ظرفیت 140000متر مکعب

 

کشتی کانتینر بر با ظرفیت TEU3500

 

  کشتی فله برسایزپاناماکس

 

دکل های حفاری دریایی (Jack up)